Klop Enostavno prijatelji

KLOP “ENOSTAVNO PRIJATELJI”

V humanitarnem društvu Enostavno pomagam bomo v sodelovanju z Mestno občino Celje v sklopu vseslovenske akcije »Dan za spremembe 2020 – Dobro za ljudi in planet«, ki jo krovno organizira Slovenska filantropija in je največja vseslovenska prostovoljska akcija, ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov, da aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe svoje skupnosti, postavljali klopi prijateljstva. Akcija je namenjena trajnostnim razvojnim ciljem in prihodnosti, ki si jo vsi želimo, z željo, da uresničimo zastavljen cilj in v enem letu postavimo do 10 klopi, ki smo jih poimenovali »Enostavno prijatelji«. Klopi bomo postavili na vrtčevska in šolska igrišča, prav tako na javnih igriščih v Mestni občini Celje. Skupaj z Mestno občino Celje  bomo strmeli k podpiranji in spodbujanju prijateljstva med otroki, predvsem pa si želimo socialnega povezovanja med njimi.

Pride dan, ko se otroci počutijo osamljene, odrinjene ali pa nepriljubljene. Številni otroci so pogosto odtujeni od vrstnikov ali zaradi lastne sramežljivosti ali pa drznosti drugih. Klop prijateljstva pa k ukrepanju spodbudi sočutne otroke. Klopi nikoli ne zapustiš sam, temveč z novim prijateljem. Vsekakor lahko na klopi nadgrajujejo in negujejo že obstoječi prijateljski odnos ali rešujejo morebitne nastale spore v prijateljskem odnosu. Klop je namenjena vsem otrokom za nadaljnji proces razvijanja prijateljstva, sporazumevanja in interakcije med posamezniki ali družbo.

Hkrati pa z akcijo želimo javnosti na različne načine sporočiti pomen povezovanja otrok, kar je zelo pomembno za razvoj otrok. 

CILJ:
Podpiranje in spodbujanje prijateljstva, spoznavanja in socialnega povezovanja otrok, kar je pomembno za kasnejši otrokov razvoj.

NAMEN:

  • spodbujanje medosebnih odnosov,
  • ohranjanje in negovanje prijateljskega odnosa,
  • prostor za spoznavanje in povezovanje,
  • razvijanje socialnih odnosov,
  • prostor za čustveno doživljanje in prilagajanje na socialno okolje,
  • prostor za izmenjavo informacij – klepet,
  • preprečevanje socialne izključenosti,
  • preprečevanje občutka osamljenosti,
  • spodbujanje k sočutnemu in strpnemu odnosu.
Klop Enostavno prijatelji